Приятели, на 27.10. всички ние ще избираме. Изборът ще бъде ръководен от желанието за по-добро бъдеще за нас, нашите деца, нашите родители. Нека изберем работещи за хората политици. Преференцията дава тази възможност – да се доверите на човека, който ще защити вашите интереси и ще решава вашите проблеми и това ще е непредопределен, неманипулиран, а лично ваш избор. За да ме подкрепите отбележете : номер 43 бюлетината за патрии и номер 112 за личности!

GERBHristo