Най-добрият животновъд

Boev (1)

Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас за шеста година раздаде своите призове на най-добрите животновъди в областта.Фермерите бяха оценени от Областна експертна комисия по животновъдство. Наградите са в трите отрасъла – овцевъдство, говедовъдство и пчеларство.

За най-добър животновъд овцевъд за годината е признат Красимир Боев. Фермата му е в село Сигмен, където отглежда 3365 животни. Овцете са най-вече от породата Лакон. Има и от синтетичната популация българска млечна овца, както и от породата дъбинска. Фермерът набляга на репродуктивния мениджмънт, за да постигне добър ефект в животновъдството. Боев прилага иновативен и научен подход. Животновъдът постига синхронизация на еструса чрез вагинални тампони и импланти. Прилага изкуственото оплождане и ранно диагностициране на бременноста с ехограф. За 120-дневен млечен период фермерът постига 224 литра средна млечност на овца, като рекордът му е 347 литра.

Овцефермата му е разположена на 12 хил. кв.м, като животните се отглеждат оборно-пасищно. Стопанисва 434 хектара земеделска земя, от които 111 ха обработваема.